facebook

Wyspecjalizowana opieka

Kto będzie się na co dzień opiekował Twoim ojcem czy matką? Nasz wykwalifikowany, a co najważniejsze – troskliwy personel, oferuje najwyższą z możliwych jakość, jeśli chodzi o zdrowie, opiekę, pomoc, bezpieczeństwo, żywienie oraz wybór aktywności dla naszych mieszkańców. Każda bowiem z osób zatrudnionych w „Pałacu Roztocznik” została poddana wnikliwiej weryfikacji jej kwalifikacji oraz niezbędnego doświadczenia. Na co dzień również podlega ocenie, nie tylko przez innych pracowników, ale i naszych mieszkańców.

Nie może być jednak inaczej, skoro każdy nasz pensjonariusz, to człowiek o wyjątkowych prawach i wymaganiach, które muszą zostać dostrzeżone, uszanowane i spełnione. To właśnie kierowanie się tymi zasadami pozwala nam budować i podtrzymywać na co dzień zaufanie naszych mieszkańców oraz ich rodzin.

Obok całodobowej opieki ze strony naszych pielęgniarek i pielęgniarzy, opiekunek i opiekunów, naszym pensjonariuszom zapewnimy także w pełni kompleksową opieką medyczną, w tym opiekę lekarzy specjalistów, psychologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, dietetyków oraz opiekę duszpasterską.

Pragniemy tworzyć i utrzymywać klimat prawdziwego partnerstwa między mieszkańcami a personelem, tak aby pogoda ducha dopisywała naszym pensjonariuszom każdego dnia. A nad tym wszystkim czuwa dyrektor „Pałacu Roztocznik” Łukasz Kłos.