facebook

Polityka prywatności

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy
o przeczytanie tej informacji. Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, przez Administratora Danych Osobowych- czyli Nas, Pałac Roztocznik Sp. z o.o. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając ten komunikat oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz treść poniższych informacji.

1. Polityka prywatności

Ochrona podawanych przez Ciebie informacji jest dla nas kluczową sprawą, dlatego podejmujemy wszelkie wysiłki abyś czuł się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Tym samym pragniemy poinformować, że stosujemy jedynie środki techniczne
i rozwiązania organizacyjne gwarantujące zapewnienie wysokiego poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
Niniejsza polityka prywatności ma na celu objaśnienie:
• zasad oraz zakresu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych;
• przysługujących Ci praw oraz Naszych obowiązków jako Administratora Danych Osobowych

2. Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (dalej będzie zwane jako RODO)
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest spółka PAŁAC ROZTOCZNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roztoczniku, ul. Roztocznik 64, 58- 217 Roztocznik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609908, NIP: 8822123796, REGON: 364112487,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: biuro@palacroztocznik.com

4. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach rezerwacji on-line oraz w ramach udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe poprzez stronę internetową http://www.palacroztocznik.com (dalej będzie zwana jako Serwis). Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
• wypełnienia formularza kontaktowego;
• wypełnienia formularza rezerwacyjnego;
• w dalszych etapach zawarcia umowy;
• w dalszych etapach dokonania rozliczeń;
• w dalszych etapach dostarczenia materiałów dotyczących umowy.

5. Rodzaj danych

W związku z celami przetwarzania opisanymi w punkcie 4 przetwarzamy następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko;
• adres e-mail;
• data urodzenia;
• płeć;
• adres zamieszkania;
• numer telefonu;
Podstawa do takiego przetwarzania danych osobowych jest regulacja zawarta w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, która pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie formularza poprzez stronę internetową oraz kontaktowanie się z Tobą.

6. Prawa i obowiązki

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu jak również wszystkich z nich. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostaną usunięte wszystkie Twoje dane Użytkownika, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięty twój profil użytkownika w systemie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy w dalszych etapach.
Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie
z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Wyjątkiem jest przechowywanie części archiwalnych danych na potrzeby Instytucji Państwowych: podatkowych, ubezpieczeniowych i innych, co jest regulowane prawem.
W każdej chwili możesz zażądać od nas także informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
W celu realizacji Twoich uprawnień należy powiadomić o swoich żądaniach Administratora Danych Osobowych za pomocą wiadomości email wysłanej na adres:biuro@palacroztocznik.com

7. Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas potrzebny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 4. W wypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia niezwłocznie dokonamy wskazanych przez Ciebie czynności
i poinformujemy Cię w przeciągu miesiąca o podjętych przez Nas działaniach.

8. Powierzenie przetwarzania danych

Zgodnie z art. 28 RODO możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Nami, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy. Twoje dane osobowe poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba, że na Twoje żądanie lub gdy taki obowiązek wyniknie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

9. Plugin Facebooka

Nasz Serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszym Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Cie z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzałeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji
o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się
z polityką prywatności portalu pod adresem: www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

10.Pliki cookies.

Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczka). Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Zamierzamy wykorzystywać pliki cookies w celu:

a) dostosowania zawartości strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz
z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• „sesyjne” (session cookies)
• „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu kiedy ich nie usuniesz.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności
w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń
w korzystaniu z funkcjonalności
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.